iššalti

iššalti
iššálti, iššą̃la (ìššala Š, , iššal̃na, -sta Š, ), iššãlo (ìššalė Š) intr. K, Rtr, , ; N, M, L, LVI795 1. daigeliui ar viskam sunykti, žūti nuo šalčio: Agurkai iššãlo J. Šiemet daug vaismedžių iššãlo NdŽ. Anais metais iššãlo sodas, liko penketas obeliočių Mlk. Iššãlo du sodai, ė dabar trečias jau Švnč. Tokiuo plikšalu gali šiemet rugiai iššálti Š. Rūtos iššãlę, kur ne kur krūmiukas likęs KzR. Slyvos tai ìššalė, mažai kur atliko Bsg. Žolė jau iššãlus Aln. Ka tik pūrai neiššáltų Sg. Iššãlusios lazdos y[ra] sausoms širdimis Šts. Iššãlo [bitės] – tušti auliai Erž. Kokia žiema buvo [lengva], niekas neìššalė Vdk. Iššãlę buvo karosai [kūdroje] Pls. Iššal̃na paukšteliai, parlėkę į šalčius Krš. Girėse slapstydamies speigais iššalo ar badu išmirė S.Dauk. Žaliosios girelės iššalo eglelės, tik neiššalo rūtelės daržely LTR(Kz). Ateis šalta žiemelė, iššals girios medeliai LB118. ^ Iššalo kaip bambatierai žiemą LTR. 2. smarkiai atšalti, išvėsti (apie patalpą): Žiemą greit pirtis iššą̃la Dglš. Daryk duris – iššal̃s stuba Ss. 3. šąlant sumažėti kiekiui ar išnykti: Šulinė[je] iššalo vanduo Pln. Iššãlo vanduo iš grabės K. 4. šąlant išdžiūti, iššalvėti: Marškos kaip sniegas, matai, iššãlo lauke Ktk. Šalna, pakabinu lauke [drabužius], iššal̃na balčiausiai Krš. Iššãlę drobužiai, kvepa, trata Krš.pasidaryti kiaurai šalčio perimtam: Palaikykim lauke patalynę, kad iššal̃tų Rmš. | refl. Š. 5. sušalti ilgai būnant šaltyje: Iššãlę, išbuvę žmones [iš kelionės] Klt. Keliai užpustyti – išvažinėji, iššąlì, arklius privargini Sk. 6. prk. netekti įkarščio, užsidegimo, susilpnėti: Kartais menkas mažmožis pabudina jausmus, kurie jau seniai buvo iššalę V.Kudir.
(×kieno) gluzdaĩ iššãlo sukvailiojo (kas): Jo gluzdaĩ iššãlo Arm.
\ šalti; apšalti; atšalti; paatšalti; įšalti; iššalti; paiššalti; nušalti; pašalti; peršalti; prašalti; prišalti; sušalti; užšalti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • iššalti — iššálti vksm. Óbelys iššãlo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • paiššalti — (dial.) intr. visiems iššalti: Bitės paiššãlo Grv. Žiemą ir alksniai paiššãlo Dv. šalti; apšalti; atšalti; paatšalti; įšalti; iššalti; paiššalti; nušalti; pa …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašalti — pašalti, pašą̃la (pàšala, pašal̃na; sta), pašãlo (pàšalė LD424(Zt)) K, Š, Rtr, NdŽ, DŽ, KŽ; R, MŽ, N, L 1. intr. impers. kurį laiką šalti: Dieną kitą pašal̃s, ir vėl atlydys DŽ1. Pastojo pilnatis, dabar pašal̃s kokias dvi nedėlias Žl. 2. intr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užšalti — užšalti, užšą̃la (ùžšala, užšal̃na Vg, sta; Sut, Ser), užšãlo (ùžšalė) K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ; R, MŽ, N, M, L 1. intr. impers. pradėti šalti, užeiti šalčiams (prieš prasidedant žiemai): Braidom po purvynus lig pat ùžšalant Pln. Tų darbų tai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgrįsti — apgrį̃sti, apgriñdžia, apgriñdo (àpgrindė) 1. tr. apdengti viršų: Apgrįsk rūsį, šulinį lentomis J. Duobės viršų àpgrindė virbais, apdėjo su šiaudais ir su sniegais apibarstė PP41. Gyvoliai gali iššalti – tvartų lubos blogai àpgrįstos Ll. Jau …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšalti — apšalti, apšą̃la (àpšala, apšal̃na, sta; Sut), apšãlo (àpšalė) K, Š, NdŽ, KŽ; SD199, R56,163, MŽ75, 215, Sut, N, L, Rtr 1. intr. Btrm apsitraukti ledu, apledyti, apšarmoti: Lenciūgas apšãlęs drūkčiausiu ledu Gd. Apšal̃na viskas, i skalbi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšalti — atšalti, atšą̃la (àtšala, atšal̃na, sta Š), atšãlo (àtšalė) K, NdŽ, DŽ, KŽ; R, MŽ, M, L, Rtr 1. intr. Pc, Krs, Btrm pasidaryti šaltesniam, atvėsti (apie orą): Atšãlo orai Š. Atšą̃la oras kokią dieną, kitą Rm. Po graudimui oras atšą̃la Tvr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgelti — išgelti, ìšgelia, išgėlė tr., intr. 1. nuo didelio gėlimo, skausmo sunykti: Negalėjo valdyt nugarkaulio, buvo išgeltas rš. Nebevaldo iš pat mažumės jis rankos – išgelta Srv. | Dantys išgėlė, be dantų esu palikęs (nuo gėlimo iškrito) Šts. Da… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgesti — 1 išgèsti intr. 1. išnykti (iššalti, išpūti); išplikti: Per šalčius daug medžių išgedo rš. Vietom buvo ir mūsų išgẽdusių dobilų Ds. Jo išgedo visi dantys J. | Man tai lūpos išgẽdo nuog šalčio Lp. Visa gerklė išgẽdusi – nebegaliu kietos duonos …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgruoduoti — intr. 1. į gruodą sušalti, gruodu pavirsti: Šlapias kelias išgruoduoja staiga pašalus Šts. Kelias buvo išgruodavęs Ggr. 2. iššalti, išgesti nuo gruodo: Augalingo[je] žemė[je] rugiai neišgruoduo[ja] Trš. Šiemet braškės išgruodavo Vkš. gruoduoti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”